Saturday, April 9, 2016

PRAVDIKO - KOGA NE SE PLACA DANOK ZA NASLEDSTVO I PODAROK


Кога не се плаќа данок за наследство и подарок?
Данок на наследство и подарок се плаќа на недвижен имот и право на плодоуживање и користење на недвижен имот, кои наследниците односно примателите на подароци ги наследуваат, односно примаат врз ос…
PRAVDIKO.MK

No comments:

Post a Comment