Wednesday, April 27, 2016

BEBI SITERSKI SERVIS INA CENOVNIK

ЦЕНОВНИК

ДАДИЛКИ 

Цената за ангажирање на дадилка е плата на дадилка и зависи од секој поединечен договор. Платата на дадилка зависи од искуството и образованието на дадилката, бројот на часови на работното време, како и обврските и должностите на дадилката.
Платата на дадилка ја плаќа семејство.  Според Законот за заштита на деца дадилките кои што ја поседуваат лиценца за неговател имаат статус на вработен. Повеке за право формално ангажирање на дадилка кликнете тука.
Ние сметаме дека секоје семејство е единствено и посебно и дека секоја фамилија има специфични барања и очекувања од дадилката. Ние во БејбиСитинг Сервис сме тука да Ви ја најдеме најдобрата дадилка која се совпаѓа со Вашите очекувања и Вашиот животен стил.

БејбиСитинг Сервис ја наплаќа провизија за ангажирање на дадилка исклучиво и единствено после заклучување на договорот за вработување, а пред да стапи дадилка на работа. Агенциска провизијата е еднократна.
Износот на провизијата е според законските прописи и меѓународните пракси, како и според препораките на Меѓународната Асоцијација на Дадилки (International Nanny Association - INA).
БЕЈБИСИТЕРИ

Надокнада за резервација на бејбиситер е цена на услугата што ја врши БејбиСитинг Сервис. Агенцијската надокнада не е повратна доколку клиентот ја откажува резервацијата до три сата пред почетокот на ангажманот. 

Минимален број на часовите на ангажманот е 2 часа.

Надокнада за услугите на бејбиситер се исплаќа директно на бејбиситер по завршување на ангажманот.  
Доколку сакате да се регистрирате и станете член 

No comments:

Post a Comment