Сказни од целиот свет на македонски јазик

Приказни од цд-а кои некаде 2005/2006 се продаваа во списанието кое мислам дека се викаше Оправдано присутни или Голем одмор. Тука се приказни од вкупно 11 цд-а и тоа со реден број од 1 до 10 и број 14. Ако некој ги има останатите нека ми пише за ... 
Play all