Wednesday, January 24, 2018

MON MK


Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование  („Службен весник на РМ„   бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува
ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС
за  формирање на авторски тимови за  изработка на ракописи за учебници  во основно образование
Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:
1.    Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) VI одделение во деветгодишно основно образование,
2.    Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) VII одделение во деветгодишно основно образование,
3.    Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) VIII одделение во деветгодишно основно образование,
4.    Јазик и култура на Ромите (изборен предмет) IХ одделение во деветгодишно основно образование,
Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим до архивата на Педагошката служба –ул. Св. Кирил и Методиј 54 - Скопје, заклучно со 01.02.2018 година. (пријавата може да се преземе тука)
Кон пријавата авторите  од авторскиот тим задолжително треба да достават:
-    уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија), 
-    изјава дека ги исполнува условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование
Министерството за образование и наука  известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.


Секретар на предниот-mk-2
Министер за образование и наука
Заменик Министер за образование и наука 
мисија и визија
Политиките за квалитет
сектор мон v2
Орган мој v2
учебници-мон-вла-мк
cenovnik-za-oshteteni-uchebnici
Отворен партнер-владини
Стратегија-убедлива
SDIS v2

mon_slika.jpg

НДЦ Скопје
Хоризонт 2020 1 банер
Копија од NA логото H MK 
центри за кариери 
ПСО
Владината кампања
прелиминарните-листа-1
ipa4
објавен повик основно средно
Олимпијад-9
стипендија-партија-mk-ang-baner
Банер тутори1

Банер трасер МК
1000-книги-ново

банер лабораторија
образование на возрасни
presemi-upatstvo 
MCGO-сфера
 Untitled-Banner 1
Спортска академија - лого
20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт
АДРЕСА

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54
1000 Скопје, Република Македонија
Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

КОНТАКТИ

телефонска икона +389 2 3117 896
факс +389 2 3118 414

ПОВРЗЕТЕ СЕ СО НАС

Фејсбук-икона
Следете нè на Facebook

No comments:

Post a Comment